TU Delft, Ombudsfunctionaris voor studenten

De Ombudsfunctionaris voor studenten van de TU Delft is Carin Wensveen.

Zij draagt bij aan een veilige, gezonde en stimulerende studieomgeving. Dit doet zij door:

  • studenten te ondersteunen die vastlopen met een vraag of probleem;
  • de universiteit te adviseren over algemene aandachts- en verbeterpunten;
  • door kennis te delen en de dialoog te stimuleren over thema’s als sociale veiligheid en integriteit.

U kunt contact opnemen met de Ombudsfunctionaris voor studenten wanneer:

  • u zich niet behoorlijk behandeld voelt;
  • u van het kastje naar de muur wordt gestuurd;
  • u een conflict hebt met een medestudent of docent en u krijgt het niet opgelost;
  • wanneer een beleidsregel voor u onevenredig hard uitpakt;
  • als u te maken krijgt met ongewenst gedrag, etc.

De Ombudsfunctionaris voor studenten heeft een onafhankelijke en onpartijdige positie. Gesprekken met de Ombudsfunctionaris voor studenten zijn vertrouwelijk.

Adres
Mekelweg 4
2628CD DELFT
Nederland
Postadres
Mekelweg 4
2628CD DELFT
Nederland
Telefoonnummer
(06) 43213534