TU Delft, Ombudsfunctionaris voor medewerkers

“De TU Delft heeft een ombudsfunctionaris voor personeel, mw. mr. Birgitte Peters.

De ombudsfunctionaris personeel behandelt meldingen van medewerkers, leidinggevenden en PhD-kandidaten over situaties waarin sprake is van een incorrecte behandeling. Ook kan het gaan om situaties waarin beleid onjuist wordt toegepast of onredelijk uitpakt voor een of meerdere medewerkers. De ombudsfunctionaris personeel onderzoekt vanuit haar onafhankelijke en onpartijdige rol samen met de melders opties om eruit te komen wanneer ze vastlopen bij het bespreekbaar maken van de situatie; zij kan ook bemiddeling aanbieden. De ombudsfunctionaris personeel aan de TU Delft heeft daarnaast een onderzoeksbevoegdheid.

Alle contacten met haar zijn strikt vertrouwelijk.

Algemene voorbeelden van situaties:

  • Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, buitensluiten, (seksuele) intimidatie of discriminatie;
  • Miscommunicatie/machtsmisbruik promovendus-promotor/supervisor;
  • Conflicten met een leidinggevende over bijvoorbeeld promotie, invulling van de functie, wijze van communicatie;
  • Samenwerking met collega(‘s);
  • Re-integratie na ziekte;
  • Werkomstandigheden en veiligheid;
  • Ontslag, herplaatsing.

Wil je méér weten over de ombudsfunctionaris personeel aan de TU Delft?

Lees: My story of support

Adres
Mekelweg 4
2628CD DELFT
Nederland
Postadres
Mekelweg 4
2628CD DELFT
Nederland
Telefoonnummer
(06) 38 55 69 86
E-mailadres
B.D.Peters@tudelft.nl