ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten

Open Universiteit

Open Universiteit heeft een ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten: dhr. drs. Henri van Montfort.
De ombudsfunctionaris is een door het College van bestuur van de OU (open universiteit) benoemde onafhankelijke functionaris. Hier kunnen medewerkers en studenten terecht met klachten over ongewenst en onredelijk beleid, ongewenst gedrag of onjuiste of onredelijke behandeling door een functionaris, student of orgaan van de OU.
De ombudsfunctionaris behandelt geen (individuele) meldingen die al in behandeling zijn genomen. Dit geldt ook voor zaken die zijn bedoeld voor een daarvoor bestemde commissie.

Adres
Valkenburgerweg 177
6419AT HEERLEN
Nederland
Postadres
6401DL HEERLEN
Nederland
Telefoonnummer
045 - 576 2728