Ombudsman Personeel ROC Midden Nederland

De Ombudsman Personeel bij ROC Midden Nederland (mbo) houdt zich bezig met individuele klachtenbehandeling van medewerkers. De ombudsman is een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige (arbeidsjuridisch) adviseur en bemiddelaar. Alle medewerkers van ROC Midden Nederland kunnen op informele en vertrouwelijke wijze bij de ombudsman terecht in geval van vragen en problemen met betrekking tot de werksituatie en/of rechtspositie.

De ombudsman houdt zich voornamelijk bezig met:

  • bemiddelen in (dreigende) arbeidsconflicten;
  • helpen ‘het goede gesprek’ te voeren;
  • gevraagd en ongevraagd advies geven;
  • problemen/trends op personeel gebied signaleren en rapporteren;
  • onderzoek doen naar klachten/gedragingen.

De Ombudsman is Anne Hartemink.

Adres
Brandenburchdreef 20
3502GB UTRECHT
Nederland
Postadres
Postbus
3502GB UTRECHT
Nederland
Telefoonnummer
06 34 94 21 50
E-mailadres
a.hartemink@rocmn.nl