Ombudsman Hogeschool Inholland

Als je niet tevreden bent met de interne afhandeling van jouw klacht of probleem, dan kun je de klacht voorleggen aan de ombudsman. De ombudsman is een door het College van Bestuur genoemde persoon, die niet verbonden is aan de hogeschool. De ombudsman bemiddelt als onafhankelijke partij bij geschillen.

Wie is de ombudsman?

Per 1 oktober 2020 is Agnita Mur de nieuwe ombudsman voor zowel studenten als medewerkers van Inholland. Als ombudsman neemt Agnita Mur klachten van studenten en collega's onafhankelijk en onpartijdig in behandeling en brengt daarover advies uit aan de organisatie. 

Wat doet een ombudsman?

De ombudsman doet geen bindende uitspraak, maar geeft adviezen aan de organisatie om zaken te verbeteren. De taken van de ombudsman hebben betrekking op gedrag en hebben betrekking op drie specifieke gebieden:

  1. De ombudsman kan adviezen geven;
  2. De ombudsman kan op verzoek een onderzoek instellen;
  3. De ombudsman kan op eigen initiatief een onderzoek instellen.

Is het contact met de ombudsman vertrouwelijk?

Vertrouwelijkheid en integriteit zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de ombudsman. De ombudsman is verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. Steeds dien je expliciete toestemming te geven, voordat de ombudsman informatie kan opvragen bij andere personen of instanties. Ook bepaal je zelf waar een gesprek plaats kan vinden. Enige uitzondering waarbij de vertrouwelijkheid gebroken kan worden is een situatie waarbij een ethisch dilemma speelt, bijvoorbeeld door kennis te nemen van een strafbaar feit.

 

Adres
Theresiastraat 8
2593AN DEN HAAG
Nederland
Postadres
Postbus 93043
2509AA DEN HAAG
Nederland
Telefoonnummer
070 3120180