Ombudsman Haagse Hogeschool

Medewerkers kunnen zich tot de ombudsman wenden met klachten over onbehoorlijk gedrag of onbehoorlijke situaties binnen De Haagse Hogeschool. De ombudsman adviseert, verwijst door of bemiddelt.

Ombudsman personeel is mevrouw Anita Regout.

 

Adres
Johanna Westerdijk plein 109
DEN HAAG
Nederland
Postadres
Postbus 13336
2521EN DEN HAAG
Nederland
Telefoonnummer
070 3052378
E-mailadres
a.m.p.regout@hhs.nl