Ombudsman gemeente Bunschoten

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente, kunt u daarna uw klacht nog voorleggen aan de ombudsman. De gemeente Bunschoten heeft ervoor gekozen om samen met de gemeenten Nijkerk en Putten een gemeentelijke ombudsman aan te stellen.

De gezamenlijke gemeentelijke ombudsman is de heer mr. W.J. Maassen. Omdat een ombudsman altijd beschikbaar moet zijn, is er voor de gevallen dat de heer Maassen ziek of afwezig is een plaatsvervanger benoemd. Die plaatsvervanger is mevrouw mr. S. Dros.

Postadres
Antwoordnummer 72
3740VB BUNSCHOTEN-SPAKENBURG