Ombudslijn MBO

De Ombudslijn MBO draagt als onafhankelijke partij zorg voor een adequate behandeling en afhandeling van klachten waarbij zowel recht wordt gedaan aan de belangen van de leerling als die van de school. Dit op basis van de onderwijsovereenkomst zoals die is afgesloten tussen de leerling en de school. De school blijft altijd verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Mocht het nodig zijn dan kan vanuit de Ombudslijn MBO mediation worden aangeboden.

Alleen klachten die via het digitale klachtenformulier op de website zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Postadres
Postbus 7001
6710CB EDE
Nederland
Telefoonnummer
030-7900915
E-mailadres
info@jobmbo.nl