Klachtenloket Openbaar Vervoer

Heeft u een klacht over het openbaar vervoer? Dan is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt aan de betreffende vervoerder. U kunt schriftelijk of via de website van de vervoerder een klacht indienen. Komt u er met de vervoerder niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Zij adviseren u over de vervolgstappen en kunnen eventueel voor u bemiddelen.

Adres
Bordewijklaan 46
2591XR DEN HAAG
Nederland
Postadres
Postbus 90600
2509LP DEN HAAG
Nederland
Telefoonnummer
0900 - 8102