Commissie ombudsman

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht over de gemeente Breda, Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Roosendaal, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Commissie Ombudsman. Bij de Commissie Ombudsman dient de klacht schriftelijk te worden ingediend. De klachtencoördinator van de gemeente kan u nader informeren over de wijze waarop u de commissie kunt bereiken.

E-mailadressen

Breda: breda@commissieombudsman.nl
Etten-Leur: etten-leur@commissieombudsman.nl
Moerdijk: moerdijk@commissieombudsman.nl
Oosterhout: oosterhout@commissieombudsman.nl
Roosendaal: roosendaal@commissieombudsman.nl
Rucphen: rucphen@commissieombudsman.nl

Adres
Postbus 9620
4801LS BREDA
Postadres
Postbus 9620
4801LS BREDA
Nederland
Telefoonnummer
Tel: 14 076