Commissie ombudsman

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht over de gemeente Breda, Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, RucphenRoosendaal en Dongen of de Belastingsamenwerking West-Brabant, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Commissie Ombudsman. Bij de Commissie Ombudsman dient de klacht schriftelijk te worden ingediend. De klachtencoördinator van de gemeente kan u nader informeren over de wijze waarop u de commissie kunt bereiken.

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website van de gemeente (klik op de link hierboven per gemeente).

Postadres
Postbus 9620
4801LS BREDA