Politieke invloed op benoemingen bij de overheid

Video

Wat zijn de procedures bij politieke benoemingen? De Nationale ombudsman vindt dat de overheid hier open over moet zijn. Er moet in de vacaturetekst staan dat er een politieke afwezing gemaakt wordt, als dit zo is. De Nationale ombudsman roept de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om hierover het gesprek aan te gaan met de Tweede Kamer.

In de video vertelt de Nationale ombudsman over zijn standpunt.