Overlijden in detentie

Video

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vertelt over zijn onderzoek naar overlijden in detentie.

Onvoldoende duidelijkheid over de toedracht

In zijn rapport concludeert de Nationale ombudsman dat de overheid moet zorgen voor duidelijkheid rondom een overlijden in een gevangenis. Wat is er precies gebeurd? Nu is dat vaak niet duidelijk. Onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen is vaak onvolledig en niet onafhankelijk genoeg. De overheid moet ook meer aandacht geven aan de belangen van nabestaanden.