Bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid? Hoe doet u dat?

Video

De overheid neemt een beslissing over uw situatie, maar daar bent u het niet mee eens. U krijgt bijvoorbeeld geen bijstandsuitkering, terwijl u wel denkt dat u daar recht op hebt. Dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken. Hoe doet u dat? En wanneer mag u bezwaar maken? Dat laten we zien in deze video.