Rapportbrief: Belastingdienst Toeslagen reageert niet tijdig op verzoek om kwijtschelding

Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

De heer X vraagt kwijtschelding aan voor een terug te betalen bedrag aan huurtoeslag. Een jaar later ontvangt de heer X een brief van Belastingdienst/Toeslagen (hierna: de Belastingdienst) waarin wordt gevraagd om de huurtoeslagschuld te betalen. Op dat moment is er nog geen reactie ontvangen op het verzoek om kwijtschelding. De heer X betaalt de openstaande schuld om invorderingskosten te voorkomen.

De heer X klaagt erover dat door de lange behandelingsduur voor het verzoek om kwijtschelding hem de mogelijkheid is ontnomen om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen voor de huurtoeslagschuld.

De Nationale ombudsman verklaart de klacht over de lange behandelingsduur van het verzoek om kwijtschelding gegrond. De Belastingdienst heeft naar aanleiding van het onderzoek door de Nationale ombudsman een gepaste oplossing aangedragen.

 

Instantie: Belastingdienst Toeslagen

Klacht:

geen mogelijkheid persoonlijke betalingsregeling aan te vragen door lange behandelingsduur verzoek om kwijtschelding

Oordeel:
Gegrond