Rapportbrief: Gemeente Aalsmeer behandelt klacht van man niet behoorlijk door niet met hem in gesprek te gaan

Instantie
Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

De heer XXXX kwam op 17 augustus 2018 bij de gemeente om een document in te leveren. Hij vroeg de baliemedewerkster om een kopie te maken. Dat kon zij niet doen en zij verwees hem naar de bode. De heer XXXX was ontevreden over de gang van zaken en diende hierover een klacht in. Zijn klacht is door de gemeente
afgehandeld zonder persoonlijk contact met hem op te nemen. Ook heeft de heer XXXX een waarschuwingsbrief van de gemeente ontvangen, in reactie op zijn gedrag aan de balie. Voorafgaand aan het versturen van deze brief is er geen gesprek met verzoeker gevoerd. De heer XXXX heeft ook hierover zijn beklag gedaan bij de gemeente. De ombudsman heeft naar aanleiding van de klacht contact opgenomen met de gemeente en verkend of er gesprek mogelijk was. De gemeente liet weten hiertoe onvoldoende aanleiding te zien. Daarop besloot de ombudsman de
klacht schriftelijk af te ronden.

Wat vindt de Nationale ombudsman?

De Nationale ombudsman verzoekt de gemeente om in het vervolg persoonlijk contact op te nemen als iemand een klacht indient. Daarnaast ziet hij graag dat de gemeente in gesprek gaat met een burger, voordat er een waarschuwingsbrief wordt verstuurd. (dossiernummer 2018.20575)

Instantie: Gemeente Aalsmeer

Klacht:

klacht van verzoeker niet behoorlijk behandeld door geen persoonlijk contact met hem op te nemen en niet met hem in gesprek te gaan

Oordeel: