Rapportbrief: Belastingdienst moet reageren op signalen en fout in aangifteprogramma sneller herstellen

Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

Het aangifteprogramma voor inkomstenbelasting hield niet automatisch rekening met de schuldendrempel bij de opgaaf van buitenlandse bezittingen. De signalen van een man hierover leken bij de Belastingdienst geen verandering te brengen. Daarom benaderde hij de Nationale ombudsman.

De Belastingdienst heeft tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman het bestaan van de omissie in de aangifteprogrammatuur erkend en heeft dit inmiddels hersteld. De Nationale ombudsman acht de klacht over het aangifteprogramma gegrond wegens strijd met het vereiste van goede organisatie en heeft met instemming kennis genomen van het structurele herstel.

Het duurde lang voordat de signalen van de man op de juiste plek bij de Belastingdienst terecht kwamen. Ook was het wijzigen van inzicht binnen de Belastingdienst voor de man niet zichtbaar gemaakt toen dat kon. De Nationale ombudsman acht de klacht over de reactie van de Belastingdienst op de signalen van de man gegrond wegens strijd met het vereiste van transparantie.

De klacht over de afwijzing van het schadevergoedingsverzoek acht de Nationale ombudsman gegrond wegens strijd met het vereiste van goede motivering. Gelet op de communicatie en op de wijze van afhandeling van het verzoek om schadevergoeding geeft de Nationale ombudsman de Belastingdienst in overweging om een gebaar uit coulance te maken.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

onjuistheid in het aangifteprogramma inkomstenbelasting; de wijze waarop gereageerd is op signalen; de wijze waarop gereageerd is op verzoek tot schadevergoeding

Oordeel:
Gegrond