2022/061 Politie schiet tekort in klachtbehandeling over etnisch profileren

Rapport

Djayven* liep samen met een vriend op straat. Hij en zijn vriend werden rond 03:15 uur staande gehouden door de politie. De aanleiding van deze controle was volgens de politie een melding. De politieagent vertelde dat zij zochten naar iemand met hetzelfde signalement als Djayven. Djayven zegt dat de houding van de politie tijdens de controle discriminerend, intimiderend en onprofessioneel was. Van Djayven werden foto's gemaakt en hij werd gefouilleerd. Djayven voelde zich door het handelen van de agenten geïntimideerd en onveilig. Hij en zijn vriend waren geschrokken omdat ze zoiets niet eerder hadden meegemaakt. De moeder van Djayven diende vervolgens een klacht in bij de politie namens haar zoon.

De politiechef vond de klacht van Djayven niet-ontvankelijk. De politiechef oordeelde dat niet kon worden vastgesteld tegen welke agent de klacht was gericht. De politie kon namelijk niets vinden over de controle in de politiesystemen. De politiechef schreef in zijn brief dat hij daardoor de indruk had dat het verhaal van Djayven niet klopte of niet in de politie-eenheid heeft plaatsgevonden.

De moeder van Djayven is het niet eens met deze reactie en dient een klacht in de Nationale ombudsman. Hij vindt het lastig te begrijpen waarom de politie niet kan achterhalen tegen welke agent de klacht zich richtte. Volgens de ombudsman gaf de moeder van Djayven een redelijk specifieke omschrijving gaf van wat er volgens haar en haar zoon plaatsvond. De politie heeft steeds gezegd dat niets over het voorval is te achterhalen. De ombudsman kan daardoor geen oordeel geven over de staandehouding en de gang van zaken daarbij.

De Nationale ombudsman vindt de manier waarop de klacht is afgehandeld door de politie niet goed. De ombudsman vindt dat er in de hele klachtprocedure te weinig oog is geweest voor Djayven's kant van het verhaal. De politie heeft zich niet open en nieuwsgierig opgesteld, terwijl dat juist bij klachten over etnisch profileren zo belangrijk is. Ook al kon de politie niets over de controle vinden in de politiesystemen, dan nog had een gesprek met Djayven kunnen plaatsvinden over wat Djayven en zijn vriend hebben ervaren. Daardoor miste de politie de kans om goed te luisteren naar wat Djayven te zeggen had en mogelijk te leren van zijn klacht. De politie handelde hiermee niet in overeenstemming met de uitgangspunten van het rapport 'Professionele klachtbehandeling door de politie' en het rapport 'Verkleurde beelden'. De klacht is daarom gegrond.

* Niet zijn echte naam

Instantie:

Klacht:

Djayven* klaagt over de wijze waarop de politie hem behandelde tijdens zijn staandehouding.

Oordeel:
Geen oordeel

Instantie:

Klacht:

Djayven* is het niet eens met het feit dat de politie zijn klacht niet in behandeling nam.

Oordeel:
Gegrond
Instantie
Publicatienummer
2022/061