2021/082 LBIO onvoldoende kritisch op verrekenen met partneralimentatie

Instantie
Rapportnummer
2021/082
Rapport

Verzoekster is van mening dat zij een aantal maanden te weinig partneralimentatie heeft ontvangen. Zij vraagt daarom aan het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen. Als het LBIO de alimentatieplichtige een brief stuurt over de achterstand, zegt deze dat hij bedragen met de alimentatie verrekent. Verzoekster vindt dat niet terecht. Een deel van de verrekende bedragen heeft hij volgens haar niet betaald. Toch neemt het LBIO de inning niet over. Volgens het LBIO heeft verzoekster de achterstand onvoldoende aannemelijk gemaakt.

De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de verrekeningen beter had moeten toetsen aan de wettelijke eisen die daarvoor gelden. Aan een aantal van die eisen is het LBIO voorbij gegaan; daardoor kwam het tot een onjuiste conclusie. Daarmee handelde het LBIO in strijd met de vereisten van professionaliteit, goede motivering en goede informatieverstrekking. Het LBIO biedt aan verzoekster excuses aan voor de verwarrende algemene informatie over de verrekening. Het LBIO heeft die informatie inmiddels aangepast.

De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO een juridisch houdbaar en helder toetsingskader moet ontwikkelen, aan de hand waarvan het voortaan toetst of verrekening met partneralimentatie is toegestaan. En dat het daar in de algemene informatie naar moet verwijzen. De Nationale ombudsman vindt ook dat het LBIO een klacht voortaan moet zien als een aanleiding om de eigen manier van werken in zo'n situatie nog eens kritisch tegen het licht te houden, zodat zaken die zijn misgegaan alsnog rechtgezet kunnen worden.

Instantie:

Klacht:

De klacht houdt in dat het LBIO:

  1. onvoldoende onderzoek heeft gedaan voorafgaand aan de beslissing om de inning van de partneralimentatie niet over te nemen;
  2. de inning van de partneralimentatie ten onrechte niet heeft overgenomen; 1 Aangezien de klacht van verzoekster alleen betrekking heeft op de partneralimentatie, wordt in dit rapport verder geen aandacht besteed aan de kinderalimentatie. Pagina 4/30
  3. de beslissing om de inning niet over te nemen onvoldoende heeft gemotiveerd;
  4. naar aanleiding van de klacht van verzoekster opnieuw onvoldoende onderzoek heeft gedaan.

Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het LBIO te Rotterdam deels gegrond.

Oordeel:
Gegrond