Teveel betaalde alimentatie terug

Op deze pagina

  Column
  Man met bril

  Richard* betaalt al jaren €954 partneralimentatie aan zijn ex-vrouw Pascalle. Op een goede dag ontdekt hij dat hij volgens een uitspraak van de rechter €895 hoeft te betalen en sinds 2010 €915. Dat is flink minder. Pascalle weigert het teveel betaalde terug te storten. Richard betaalt vervolgens om het verschil te verrekenen geen partneralimentatie meer.

  Pascalle is het daar niet mee eens en schakelt het LBIO in. Dat is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen dat kinderalimentatie maar ook partneralimentatie int als ex-partners er niet uitkomen. Het LBIO gaat voortvarend aan de slag met het verzoek van Pascalle. Richard wil uiteindelijk wel betalen, maar hij verrekent wel de teveel betaalde alimentatie. Ook verrekent hij €250 die Pascalle nog van zijn rekening zou hebben gehaald.

  Maar dat accepteert het LBIO niet, omdat Pascalle protesteert. Richard moet daarom volgens het LBIO alles betalen, inclusief 15% administratiekosten, in zijn geval rond €60 per maand. Richard vindt dat niet eerlijk en schakelt mij in. Na bestudering van zijn zaak vind ik dat het LBIO niet juist gehandeld heeft. Het LBIO heeft te gemakkelijk aangenomen dat Richard niet mocht verrekenen omdat de andere partij daarmee niet instemde.

  Ik vind dat het LBIO tegen Pascalle had moeten zeggen dat ze teveel claimde. Er lag immers een heldere rechterlijke uitspraak waarin de alimentatie lager was vastgesteld. Bovendien had het LBIO moeten berekenen hoeveel Richard volgens de rechter precies moest betalen. En het LBIO had moeten uitleggen waarom administratiekosten in rekening werden gebracht.

  Ik begrijp dat het LBIO niet alles kan napluizen en narekenen. Maar de rechterlijke uitspraak was helder over het bedrag aan alimentatie dat Richard moest betalen. Dat vormde een goed uitgangspunt voor het invorderen van de nog verschuldigde alimentatie. Het LBIO is hier niet kritisch genoeg geweest en dacht: ‘niet betaald is niet betaald’.

  Als het contact tussen de exen weer goed is en er weer regelmatig wordt betaald, stopt het LBIO de inning. Maar het LBIO berekent administratiekosten om de inningskosten te dekken. Die ‘wanbetaler’ voelt zich hierdoor vaak extra gestraft. Soms denken mensen dat het LBIO een slaatje wil slaan uit de betalingsellende. Dit hoor ik vaker. Ik vind dat het LBIO zich zorgvuldig moet opstellen en alleen in actie mag komen als er echt een schuld is. Bovendien moet het LBIO uitleggen waarom die administratiekosten betaald moeten worden. Dan krijgen mensen daar meer begrip voor. In het geval van Richard is het toch nog goed gekomen. Het LBIO heeft de inningskosten opnieuw berekend en kwam uit op een lager bedrag uit. En na mijn ingreep halveerde het LBIO die administratiekosten ook nog eens. Dat vind ik in dit geval een passende reactie van het LBIO.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column