2021/033 Rijksdienst Caribisch Nederland-Unit SZW stelt belang leidinggevende boven belang andere medewerker

Rapport

>A report summary is available in English

>Un resúmen di e raport tambe ta disponibel na Papiamentu

Verzoekster heeft een klacht bij de Nationale ombudsman ingediend omdat ze het niet eens is met de reactie van Rijksdienst Caribisch Nederland-Unit SZW (hierna: RCN-unit SZW) op haar klacht.

Verzoekster is werkzaam bij RCN-unit SZW en ervaart een onveilig gevoel op de werkvloer. Ze voelt zich gepest en geïntimideerd door haar leidinggevende. Hierover heeft mevrouw een klacht ingediend bij haar organisatie. Een klachtencommissie heeft RCN-unit SZW geadviseerd om de klacht gegrond te verklaren. RCN-unit SWZ neemt dit advies niet over en verklaart de klacht ongegrond. RCN-unit SZW doet dit omdat het gegrond verklaren van de klacht een te grote impact zal hebben op de betrokken leidinggevende. De Nationale ombudsman is van oordeel dat RCN-unit SZW heeft gehandeld in strijd met het vereiste van onpartijdigheid, door het belang van de leidinggevende boven het belang van verzoekster te plaatsen. De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond.

Instantie:

Klacht:

Verzoeker klaagt over de manier waarop ze is behandeld door haar werkgever CN-unit SZW op Bonaire. Ook is verzoeker het niet eens met de reactie van RCN-unit SZW op haar klacht.

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2021/033