2021/004 Politie meldt bestuurder na ongeval aan bij CBR met onvolledige informatie

Instantie
Rapportnummer
2021/004
Rapport

Verzoeker had met zijn auto een eenzijdig ongeval. Hij reed tegen een gevel aan, omdat hij zijn gaspedaal in plaats van het rempedaal intrapte. Een politiemedewerker maakte hiervan een rapport op. Hij beschreef dat het ongeval was veroorzaakt door verzoekers prothese. Omdat de politie twijfelde aan de rijgeschiktheid van verzoeker deed zij een mededeling aan het CBR. Verzoeker klaagt erover dat de politie het ongeval in het rapport en in de CBR-mededeling onjuist heeft beschreven, waardoor het CBR hem ten onrechte een medisch onderzoek oplegde. Hij moest eerst een bezwaarprocedure aanspannen voordat het CBR concludeerde dat een medisch onderzoek, gezien de toedracht van het ongeval, niet nodig was.

Verzoeker klaagt er verder over dat de politie de beschrijving niet wilde corrigeren toen hij daarom vroeg en dat de politie zijn klacht hierover niet wilde behandelen.

De Nationale ombudsman concludeert dat de klacht op alle punten gegrond is. De politie had ten onrechte verzoekers verhaal over de toedracht van het ongeval niet opgenomen in het rapport en in de CBR-mededeling. Hiermee had een onnodige bezwaarprocedure kunnen worden voorkomen. Ook was het onjuist dat zij de verklaring van verzoeker niet later alsnog toevoegde aan het rapport en de CBR-mededeling toen verzoeker vroeg om correctie.

Ten slotte nam de politie de klacht ten onrechte niet in behandeling. De politieagent waarmee verzoeker sprak geleidde verzoekers klacht over de onjuiste registratie in eerste instantie niet door naar een klachtbehandelaar. Toen de klacht wel bij de klachtbehandelaar terecht was gekomen, wees deze verzoekers klacht af op onjuiste gronden. De politiechef gaf vervolgens aan dat verzoekers klacht terecht niet was behandeld omdat hij tegen de beslissing van het CBR bezwaar kon maken. De Nationale ombudsman vond dat de politie niet had gehandeld in overeenstemming met de normen voor professionele klachtbehandeling.