2020/037 Gemeente Hellendoorn heeft inwoner niet goed geïnformeerd over planologische wijziging

Rapportnummer
2020/037
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hellendoorn hem niet heeft geïnformeerd over de mogelijke plannen in de buurt van de woning die hij van plan was te kopen.

Verzoeker werkt bij de gemeente Hellendoorn. Hij is van plan om een huis te kopen. Hij spreekt daarover met een collega. Hij vraagt hem naar mogelijke plannen met een dicht bij de woning gelegen munitiedepot. De medewerker antwoordt dat daar lichte industrie zou komen. Op basis van deze informatie besluit verzoeker de woning te kopen. Later leest hij in de lokale krant dat er mogelijk windmolens geplaatst gaan worden vlakbij zijn woning. Als hij dit had geweten, dan had hij woning misschien niet gekocht.
De gemeente vond dat de medewerker goed had gehandeld. Op het moment dat verzoeker om informatie vroeg was er hooguit sprake van een oriënterend verzoek, was er geen concreet plan ingediend en was er door de initiatiefnemer voor de windmolens om vertrouwelijkheid gevraagd.

De Nationale ombudsman kwam erachter dat de initiatiefnemer voor de windmolens bij de gemeente een zogenaamd principeverzoek had ingediend. Een principeverzoek is nog geen officiële aanvraag, maar is wel een belangrijke stap in het aanvraagproces om te onderzoeken of de gemeente wil meewerken aan een plan. In het principeverzoek in deze zaak waren de plannen over de windmolens nader uitgewerkt. De Nationale ombudsman vindt daarom dat de medewerker verzoeker minstens had kunnen meedelen dát er mogelijke ontwikkelingen waren in de omgeving van de woning. Verder is voor het wel of niet geven van informatie niet bepalend dat de initiatiefnemer heeft verzocht om vertrouwelijkheid. Informatie die de gemeente heeft, in dit geval het principeverzoek, is namelijk in principe openbaar. De klacht dat de gemeente de informatie niet had verstrekt is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking.