2020/036 Gemeente neemt een mondeling handhavingsverzoek van een inwoner niet in behandeling

Instantie
Rapportnummer
2020/036
Rapport

Een inwoner van de gemeente Venlo belt met een gemeentemedewerker van handhaving. Achter zijn huis wordt een parkeerterrein gebouwd. Hij heeft gezien dat er hierbij meer dan 60cm diep in de grond wordt gegraven terwijl dit niet mag. De inwoner vraagt de gemeente dit te controleren. Het gesprek tussen hem en de gemeentemedewerker gaat niet goed. De medewerker vindt de vraag van de inwoner vervelend en geeft hier geen antwoord op. De inwoner klaagt bij de gemeente dat hij geen antwoord krijgt op zijn vraag om te controleren hoe diep er wordt gegraven. Ook klaagt hij over hoe de medewerker reageerde. De gemeente oordeelt dat het niet goed was hoe de medewerker heeft gereageerd tijdens het gesprek. Dat de medewerker niet meer heeft gereageerd op de vraag van de inwoner had volgens de gemeente wel een goede reden. De gemeente heeft als regel dat alleen schriftelijk gevraagd kan worden om te controleren en niet in een gesprek. De inwoner is het hier niet mee eens en belt de Nationale ombudsman. Hij klaagt erover dat de gemeente niet heeft gereageerd op zijn vraag om te controleren en dat het te lang heeft geduurd voordat de gemeente zijn klacht heeft behandeld.

De ombudsman heeft onderzocht of de gemeente goed heeft gereageerd op de vraag. Ook heeft de ombudsman onderzocht wat de gemeente met de klacht heeft gedaan. De ombudsman vindt dat de gemeente de inwoner niet goed heeft laten weten op welke manier hij de gemeente kon vragen om te controleren hoe diep er werd gegraven. Daarnaast heeft de gemeente niet geprobeerd de inwoner te spreken om van hem te horen wat zijn klacht was, voordat zij al een oordeel gaven. Tot slot vindt de ombudsman dat de gemeente de inwoner niet goed hoe de behandeling van zijn klacht verliep.