2020/008 Vrouw klaagt over de handelwijze van het Openbaar Ministerie na de aankoop via Marktplaats van een gestolen bakfiets

Rapportnummer
2020/008
Rapport

Verzoekster ziet op Marktplaats een bakfiets te koop staan en doet een bod. De verkoper is op diezelfde dag akkoord gegaan met het bod van verzoekster. De verkoper heeft de bakfiets bij verzoekster thuis afgeleverd en verzoekster heeft voor de fiets € 650 betaald.

De bakfiets bleek echter te zijn gestolen. De eigenaresse van de bakfiets heeft aangifte gedaan van diefstal. Op het moment dat de bakfiets werd geleverd wist verzoekster niet dat de bakfiets gestolen was.
De eigenaresse van de bakfiets ziet verzoekster vervolgens rijden op de bakfiets en kon aantonen dat het om haar bakfiets ging.

De politie is ingeschakeld en de bakfiets is in beslag genomen. In afwachting van de beslissing van de officier van justitie is het beheer van de bakfiets op dat moment bij verzoekster gelaten.

Verzoekster werd als getuige gehoord. Aan het einde van deze verklaring heeft verzoekster aangegeven dat zij, in het geval dat de bakfiets zou teruggaan de oorspronkelijke eigenaar, aangifte wenste te doen van oplichting. Enige tijd later is de verkoper van de bakfiets aangehouden op verdenking van diefstal en heling. Na nog eenmaal als getuige te zijn gehoord, heeft verzoekster niets meer over de strafzaak vernomen.

Via de eigenaar van de bakfiets komt verzoekster er achter dat de zitting in de strafzaak tegen de verkoper heeft plaatsgevonden. Nadat verzoekster diverse keren heeft geprobeerd contact te zoeken met het Openbaar Ministerie (OM) om meer duidelijkheid te krijgen, ontvangt zij bij brief met een reactie van het OM. Het OM schrijft in die brief dat verzoekster zich in principe schuldig heeft gemaakt aan (schuld)heling. Het OM wijst er daarbij op dat zij zelf de verkoper heeft benaderd en tot aankoop is overgegaan. Verder schrijft het OM dat de officier van justitie heeft besloten de aangifte van verzoekster van oplichting niet mee te nemen in de strafzaak omdat de verkoper van de bakfiets verzoekster niet zelf heeft benaderd. Tot slot schrijft het OM dat de officier van justitie heeft besloten verzoekster niet te vervolgen voor (schuld)heling.

Verzoekster klaagt bij de Nationale ombudsman over de wijze waarop het OM met haar is omgegaan nadat zij via Marktplaats een fiets had gekocht, waarvan later bleek dat het een gestolen fiets was.

De Nationale ombudsman concludeert in dit rapport dat het OM op verschillende punten het vereiste van goede informatieverstrekking naar het oordeel van de Nationale ombudsman in deze zaak heeft geschonden. De Nationale ombudsman heeft het OM de aanbevolen om in een afrondend gesprek met verzoekster de gang van zaken nader toe te lichten.
Verder geeft de Nationale ombudsman het OM in overweging de hoogte van de door het OM toegekende tegemoetkoming nogmaals te bezien.

Instantie:

Klacht:

wijze waarop het OM met verzoekster is omgegaan nadat zij via Marktplaats een fiets had gekocht, waarvan later bleek dat het een gestolen fiets was.

Oordeel:
Gegrond