2017/103 Afkoop lijfrenteverzekering nadelig voor schuldenaar

Rapport

Afkoop lijfrenteverzekering vóór akkoord schuldeisers is onredelijk

De heer en mevrouw G. dienden bij aanvang van het traject minnelijke schuldhulpverlening bij de gemeente Heemskerk de lijfrenteverzekering van de heer G. af te kopen. De vroegtijdige afkoop van de verzekering was voor hen zeer nadelig, omdat een groot deel van de huidige waarde en mogelijk toekomstige waarde verloren ging. Uiteindelijk zijn niet alle schuldeisers akkoord gegaan met het voorstel voor een minnelijke schuldregeling, zodat het schuldhulpverleningstraject bij de gemeente Heemskerk werd beëindigd. De heer en mevrouw G. zijn vervolgens toegelaten tot de wettelijke regeling Wsnp.
De heer en mevrouw G. klagen bij de Nationale ombudsman erover dat de gemeente Heemskerk hen verplichtte tot afkoop van de lijfrenteverzekering, voordat duidelijk was of de schuldeisers akkoord zouden gaan met het minnelijke betalingsvoorstel.


De Nationale ombudsman acht deze klacht gegrond. Hij vindt de uitkomst van de belangenafweging door de gemeente niet redelijk. De Nationale ombudsman beveelt de gemeente aan om in gevallen waarin de afkoop van een lijfrenteverzekering mogelijk nadelig is voor de schuldenaar, deze verzekering niet vóór de totstandkoming van een regeling met de schuldeisers te laten afkopen. In plaats daarvan kan de afkoopwaarde worden opgenomen in het voorstel aan de schuldeisers met de opmerking dat na hun akkoord onverwijld wordt overgegaan tot afkoop.

Instantie: Gemeente Heemskerk

Klacht:

verplichting tot afkoop van lijfrenteverzekering, voordat duidelijk was of de schuldeisers akkoord zouden gaan met het minnelijke betalingsvoorstel

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2017/103