2017/026 Gemeente Montferland motiveert onvoldoende de gekozen wijze van onderzoek

Rapportnummer
2017/026
Rapport

De gemeente Montferland start een onderzoek naar de rechtmatigheid van de bijstandsuitkering van de zoon van de familie A. Tijdens het onderzoek neemt de sociaal rechercheur contact op met het garagebedrijf, waar mevrouw A. enige jaren geleden een auto heeft gekocht. Hij vraagt de aankoopnota op en vraagt naar de omstandigheden waaronder de auto is gekocht. De gemeente stelt de heer A. hiervan op de hoogte, als hij als gemachtigde optreedt voor zijn zoon. Dat gebeurt bij een "confrontatiegesprek" tussen de zoon van de heer A. en de sociaal rechercheur; een gesprek waarin de sociaal rechercheur de zoon confronteert met de bevindingen uit het onderzoek. De heer en mevrouw A. zijn het er niet mee eens dat de sociaal rechercheur informatie over hen heeft betrokken in zijn onderzoek. Zij dienen daarover een klacht in bij de gemeente. De familie A. is niet tevreden over de behandeling van hun klacht en wendt zich tot de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman vindt dat als je als overheidsinstantie gegevens verzamelt, je dan ook de verplichting hebt om betrokkenen daarover te informeren. Als iemand klaagt over schending van privacy, motiveer dan duidelijk waarom het opvragen van de informatie voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidariteit. Het slechts verwijzen naar het feit dat privacyschending inherent is aan het doen van een onderzoek, is voor de Nationale ombudsman niet voldoende.

Instantie: Gemeente Montferland

Klacht:

opvragen van de aankoopnota

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Montferland

Klacht:

ontbreken van hoor en wederhoor tijdens de klachtbehandeling

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Montferland

Klacht:

insinuatie meewerken bijstandsfraude

Oordeel:
Geen oordeel

Instantie: Gemeente Montferland

Klacht:

rolvermenging van de klachtbehandelaar

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Montferland

Klacht:

onvoldoende reageren op de klacht over de aantasting van hun goede naam en eer door de insinuatie van de sociaal rechercheur

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Montferland

Klacht:

tekortschietende motivering van de keuze voor betreffend onderzoeksmiddel

Oordeel:
Gegrond