2016/083 Openbaar lichaam Bonaire moet voortouw nemen in conflict om escalatie te voorkomen

Rapportnummer
2016/083
Rapport

De Zuidpier op Bonaire bestaat uit twee percelen. Eén perceel is eigendom van het OLB. Het naastgelegen perceel heeft het OLB in erfpacht uitgegeven aan verzoeker, een ondernemer voor het bouwen van onder meer een shopping mall. De zich daarin bevindende winkelruimtes heeft verzoeker deels verhuurd. De Zuidpier wordt al sinds jaren gebruikt door een rederij voor de bevoorrading van Bonaire. Alleen de Zuidpier is geschikt voor het laden en lossen van de containerschepen van de rederij. Op en rond de Zuidpier worden door de rederij trailers/containers geplaatst, die afkomstig zijn van de schepen van de rederij. Het vrije zicht vanuit en op de mall wordt hierdoor belemmerd.

Verzoeker klaagt erover dat het OLB niet handhavend optreedt tegen de in strijd met een parkeerverbod ter hoogte van de Zuidpier te lang geparkeerde containers.

De Nationale ombudsman constateert ik dat alle partijen belang hebben bij het vinden van een uitweg uit dit conflict omdat alle partijen hier dagelijks nadeel van ondervinden. De ombudsman is voorts van oordeel dat de juridische weg niet tot een duurzame oplossing gaat leiden in dit conflict. In tegendeel, de onderlinge verhoudingen zullen verder escaleren en de strijd zal nog jaren voortslepen. Dat is in niemands belang.

Gelet hierop acht de Nationale ombudsman het de rol van de overheid om een uitweg uit dit conflict te faciliteren. Een traject met alle betrokkenen om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om tot een voor een ieder acceptabele oplossing te komen is de enige kansrijke mogelijkheid tot een uitweg in deze impasse.

Gelet op de rol die het OLB had met betrekking tot het ontstaan van de situatie en de civiel- en bestuursrechtelijk verantwoordelijkheid die het OLB heeft, meent de Nationale ombudsman dat het aan het OLB is zich in te spannen om in samenwerking met de politie, de rederij en verzoeker een oplossing van het overlastprobleem te vinden. Van deze samenwerking is – nog niet - gebleken. De onderzochte gedraging is in zoverre niet behoorlijk

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid in haar contacten met de burger escalatie probeert te voorkomen of te beperken. Communicatievaardigheden en een oplossingsgerichte houding zijn hierbij essentieel.

De Nationale ombudsman beveelt de OLB aan om het voortouw te nemen om met de politie, verzoeker en de rederij het gesprek aan te gaan om te komen tot een oplossing voor het parkeeroverlastprobleem.

Instantie: openbaar lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

niet handhavend opgetreden tegen de in strijd met een parkeerverbod ter hoogte van de Zuidpier te lang geparkeerde containers

Oordeel:
Gegrond