2016/063 Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

Rapportnummer
2016/063
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst na de vermindering van een aanslag als resultaat van een afgesloten vaststellingsovereenkomst, direct een aanmaning stuurde zonder hem eerst in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn het openstaande bedrag te voldoen.

Na de gerealiseerde vermindering, verviel het uitstel van betaling zonder dat verzoeker op dat moment hierover werd geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat het in de rede had gelegen om na de afgesloten vaststellingsovereenkomst en de daaruit voortkomende vermindering verzoeker te informeren over het vervallen van het uitstel van betaling en een termijn had moeten gunnen waarbinnen het openstaande bedrag betaald had moeten worden.

Wel vond de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst op toereikende wijze informatie heeft verstrekt over de verschuldigdheid van de invorderingsrente bij betalen na de laatste vervaldag.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

rauwelijks tot dwanginvordering overgegaan en verzoeker geen redelijke termijn gegeven om de naheffingsaanslag te voldoen

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

verzoeker onvoldoende geïnformeerd over de verschuldigheid van invorderingsrente

Oordeel:
Niet gegrond