2016/046 SVB moet zich bij verrekening houden aan beslagvrije voet

Rapportnummer
2016/046
Rapport

De heer en mevrouw C. klagen erover dat de Sociale Verzekeringsbank geen rekening houdt met de beslagvrije voet. Mevrouw C. heeft een renteloze lening aangevraagd. Die lening wordt in vaste termijnen verrekend met haar AOW-pensioen. Als het Zorginstituut Nederland ook beslag legt op haar AOW-pensioen, houden meneer en mevrouw C. te weinig over om van te leven. Zij dienen daarover een klacht in bij de Sociale Verzekeringsbank. De SVB schrijft in de klachtafhandeling dat de beslagvrije voet niet van toepassing is op deze verrekening.

Instantie: Sociale Verzekeringsbank

Klacht:

geweigerd om de beslagvrije voet toe te passen op de verrekening van de renteloze lening met het AOW-pensioen van betrokkenen

Oordeel:
Gegrond