2016/021 Gemeente Leusden betrekt huidige bewoner niet bij inschrijving nieuwe bewoner op hetzelfde adres

Rapportnummer
2016/021
Rapport

Verzoekster was van plan om te gaan verhuizen. De eigenaar zou weer in het huis gaan wonen. De eigenaar gaf vroegtijdig aan de gemeente zijn adreswijziging door voor de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente stelde verzoekster niet op de hoogte van de inschrijving. Uiteindelijk verhuisden verzoekster en de eigenaar pas later. Verzoekster werd vervolgens overvallen met het bericht van de Belastingdienst dat haar toeslagen waren stopgezet, omdat de Belastingdienst op basis van de informatie uit de BRP concludeerde dat verzoekster samenwoonde met de eigenaar.

Verzoekster klaagt erover dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld in verband met de inschrijving in de BRP van een derde op haar adres.

De inschrijving in de BRP is laagdrempelig; veel hangt af van de juiste informatie van degene die verhuist. Niet alle gemeenten vragen om bewijsstukken, om zo de lasten voor burgers laag te houden. De ombudsman wijst op de mogelijke grote en onbedoelde gevolgen van een onjuiste inschrijving voor de huidige bewoner. Veel overheidsinstanties maken verplicht gebruik van gegevens uit de BRP. Wanneer er iets niet klopt kan de huidige bewoner sociale voorzieningen mislopen waar hij eigenlijk recht op heeft. Het is achteraf vaak lastig om dit nog recht te zetten. Daarom vindt de ombudsman het belangrijk dat de huidige bewoner betrokken wordt bij de inschrijving van een derde op zijn of haar adres. In dit geval heeft de gemeente dat niet gedaan. Wel vindt de ombudsman het positief dat de gemeente een brief heeft opgesteld over de feitelijke woonsituatie die verzoekster kon overleggen aan de Belastingdienst.

De gemeente heeft gehandeld in strijd met het vereiste van goede voorbereiding. De ombudsman zal met de gemeente in gesprek gaan om te bezien op welke wijze de huidige bewoner betrokken kan worden bij de inschrijving van een derde op zijn of haar adres.

Instantie: Gemeente Leusden

Klacht:

niet zorgvuldig gehandeld in verband met de inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) van een persoon op verzoeksters adres

Oordeel:
Gegrond