2015/125 Heeft Rijkswaterstaat een goed idee gepikt?

Rapportnummer
2015/125
Rapport

Op de website van de Rijksoverheid staat dat overheid is geïnteresseerd in ideeën en initiatieven vanuit de samenleving, en dat overheid met haar kennis en netwerk een initiatief wellicht een stap verder kan helpen.

De heer G. ontwikkelde in 2010 een idee om files op de weg te verminderen via een applicatie voor de smartphone, de antifile-app. Weggebruikers krijgen zo direct bericht over de actuele verkeersituatie en kunnen dan mogelijk een andere route kiezen. Dat idee mailde hij naar het contactadres op de website van de Rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) mailde hem daarop dat zijn idee paste in de huidige vraag naar betrouwbare reisinformatie, maar door het bedrijfsleven zou moeten worden opgepakt. In verband daarmee is de heer G., verwezen naar diverse aanbestedingsprojecten die in 2012 zouden starten en hij waar hij aan mee zou kunnen doen.

Begin 2015 zag de heer G. op www.spitsopadam.nl dat daar een app werd aangeboden die volgens hem identiek was aan het idee dat hij in 2011 had ingediend. Hij diende daarover een klacht in bij het ministerie van I en M. Het ministerie oordeelde de klacht ongegrond. Die aangeboden app (voor het spitsverkeer rond Amsterdam) kwam voort uit één van de projecten waar verzoeker naar verwezen was, maar waar hij niet op had ingeschreven. Ook was het idee ontwikkeld door het bedrijfsleven en niet door de overheid.

De Nationale ombudsman overwoog naar aanleiding van de klacht van de heer G. dat hij niet bij de ontwikkeling van zijn idee was betrokken, dat het ministerie hem duidelijk had geïnformeerd over de mogelijkheid om zijn idee in te brengen in een project. Volgens de minister waren vele van de ontvangen ideeën ook niet uniek. Daarin kon de minister worden gevolgd. De Nationale ombudsman constateerde tijdens zijn onderzoek zelf al dat in Groot-Brittannië en Duitsland al enige tijd een app wordt gebruikt om weggebruikers te voorzien van actuele informatie over de situatie op hun route.

Er is dan ook onvoldoende grond om aan te nemen dat het idee van de heer G. leidend was bij de ontwikkeling van de aangeboden app.

De Nationale ombudsman oordeelde klacht niet gegrond

(toets: vereiste van transparantie)

Instantie: minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)

Klacht:

een door verzoeker ingediend plan, om files in en rond Amsterdam te beperken, uitgewerkt en sinds begin 2015 in gebruik genomen, zonder verzoeker daar bij te betrekken

Oordeel:
Niet gegrond