2015/113 Fysiotherapeute uitgeschreven uit BIG-register wegens oud adres

Rapportnummer
2015/113
Rapport

Verzoekster is fysiotherapeut en stond ingeschreven in het BIG-register. Het CIBG stuurde haar in 2013 verschillende brieven over het aflopen van haar BIG-registratie per 1 januari 2014. Daarin stond vermeld dat verzoekster tijdig een aanvraag tot herregistratie moest indienen. Verzoekster ontving deze brieven niet, omdat het CIBG de brieven naar haar oude adres had gestuurd. Zij was inmiddels verhuisd. In februari 2014 kwam verzoekster erachter dat haar registratie per 1 januari 2014 was beëindigd. Zij nam contact op met het CIBG en diende alsnog een aanvraag tot herregistratie in. Het CIBG keurde de aanvraag op 3 maart 2014 goed, maar weigerde om verzoekster met terugwerkende kracht in te schrijven in het register. Uiteindelijk zat er een gat in verzoeksters registratie van twee maanden.

Verzoekster klaagt erover dat het CIBG de brieven over de herregistratie voor het BIG-register heeft gestuurd naar haar oude adres, terwijl haar huidige adres bij het CIBG bekend was. Als gevolg daarvan heeft zij haar BIG-registratie niet tijdig kunnen verlengen.

Het CIBG heeft de brieven gestuurd naar het adres dat verzoekster bij haar inschrijving in het BIG-register behalve als woonadres ten onrechte ook had opgegeven als correspondentieadres. Verzoekster kon er niet zonder meer vanuit gaan dat het CIBG na haar verhuizing behalve haar woonadres ook haar correspondentieadres automatisch zou wijzigen. Zij had zelf de wijziging van het correspondentieadres moeten doorgeven aan het CIBG.

Van verzoekster mag bovendien worden verwacht dat zij als professional ook zonder herinnering van het CIBG tijdig een aanvraag tot herregistratie indient.

Ongegrond

Instantie: CIBG (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Klacht:

brieven over de herregistratie voor het BIG-register gestuurd naar verzoeksters oude adres, terwijl haar huidige adres bij het CIBG bekend was

Oordeel:
Niet gegrond