2015/082 UWV mag man die te laat betaalt houden aan betalingsregeling en dwangbevel sturen met hoge kosten

Rapportnummer
2015/082
Rapport

Een man moet teveel ontvangen WW-uitkering terugbetalen. Het UWV treft een betalingsregeling met hem. Hij moet maandelijks 557 euro terugbetalen, te betalen voor de 13e van iedere maand. Als de man op een gegeven moment een dwangbevel krijgt met daaraan verbonden hoge invorderingskosten, trekt hij aan de bel. Hij klaagt erover dat hij een dwangbevel krijgt toegestuurd, terwijl hij gedurende enkele maanden meer heeft overgemaakt dan was afgesproken en hij dus sneller aflost dan formeel was overeengekomen. Hij vindt het dwangbevel niet eerlijk, ook al kwamen enkele betalingen iets te laat binnen bij het UWV. Hij vindt dat het UWV hem had moeten informeren dat extra aflossingen niet in mindering worden gebracht op verplichte maandelijkse aflossingen.

De Nationale ombudsman toetst de klacht aan het vereiste van goede informatieverstrekking. Volgens de Nationale ombudsman heeft het UWV met de duidelijke bewoordingen van de betalingsregeling en de opvolgende reeks van betalingsherinnering en aanmaning voldaan aan het vereiste van goede informatieverstrekking. De man had daardoor alle gelegenheid daarmee rekening te houden bij het doen van zijn verdere betalingen. De Nationale ombudsman twijfelt niet aan de stelling van de man dat hij van goede wil was om te betalen. Echter, zijn niet afgesproken hogere betalingen pasten – hoe goed bedoeld ook - niet binnen het administratieve proces van de afgesproken betalingsregeling. De man had zijn probleem kunnen voorkomen als hij contact had opgenomen met het UWV, vóórdat hij extra wilde gaan aflossen. Dan had hij kunnen navragen of dat mogelijk was en of het zich verdroeg met de betalingsregeling. Ook had hij tussentijds contact kunnen zoeken met het UWV toen hij een aanmaning ontving en hij meende dat die onterecht was gezien zijn extra aflossingen. Hij heeft dit echter nagelaten en pas contact gezocht met het UWV toen hij het dwangbevel ontving; toen was het te laat en het kwaad al geschied. Het UWV is hem op dat moment ter wille geweest door hem opnieuw een betalingsregeling aan te bieden voor het restantbedrag van zijn schuld en dat restant niet in een keer op te eisen.

De Nationale ombudsman vindt de klacht niet gegrond.

Instantie: UWV Arnhem

Klacht:

verzoeker geconfronteerd met een dwangbevel en hoge invorderingskosten omdat hij een betalingsachterstand zou hebben in de betalingsregeling met het UWV.

Oordeel:
Niet gegrond