2015/060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af

Rapportnummer
2015/060
Rapport

De Belastingdienst heeft afwijzend beslist op het door verzoeker ingediende verzoek om ambtshalve vermindering van de aan hem opgelegde aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) over de jaren 2002 tot en met 2008. Verzoeker vindt dit onterecht. Hij meent dat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging heeft gedaan dat aftrek van (extra) kosten huishoudelijke hulp zou worden toegestaan. De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is en dat de Belastingdienst in redelijkheid afwijzend kon beslissen op het verzoek. De klacht is niet gegrond.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

afwijzend beslist op verzoek om ambtshalve vermindering van de aan verzoeker opgelegde aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) tot en met 2008, en in die beslissing volhard.

Oordeel:
Niet gegrond