2014/209 Belastingdienst/Toeslagen moet tijdig informeren over status aangevraagde kinderopvangtoeslag

Rapportnummer
2014/209
Rapport

In het eerste en tweede kwartaal van 2014 ontving de Nationale ombudsman diverse klachten van burgers over de behandelingsduur van hun aanvraag om Kinderopvangtoeslag voor dat jaar. In dit rapport wordt nader ingegaan op de behandeling van één van deze aanvragen door de Belastingdienst/Toeslagen (verder: Toeslagen).

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

onderzoek uit eigen beweging naar behandelingsduur van een nieuwe aanvraag om Kinderopvangtoeslag 2014 nadat over eerdere jaren vragen zijn gerezen

Oordeel:
Gegrond