2014/181 Belastingdienst/Toeslagen komt te lang toezeggingen betalingen niet na

Rapportnummer
2014/181
Rapport

De klacht van mevrouw De Jager over het niet nakomen van gedane toezeggingen is gegrond wegens schending van het vereiste van een goede organisatie. De Nationale ombudsman beveelt de staatssecretaris aan dit te verbeteren. Dat kan door een goede organisatie en administratie van het toeslagenproces en het proces van klachtbehandeling die de dienstverlening aan de burger ten goede komt.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

verzoekster is in financiële problemen geraakt doordat doorgegeven gegevens niet aankwamen bij of niet verwerkt werden door Toeslagen. Zelfs als ze die aangetekend had verzonden.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

geen volledige informatie gekregen over wat er fout is gegaan en hoe betalingen en verrekeningen zijn verwerkt

Oordeel:
Gegrond