2014/173 Belastingdienst/Toeslagen kent definitieve zorgtoeslag te laat toe en verzuimt voldoende te informeren

Rapportnummer
2014/173
Rapport

Samenvatting

Meneer Berger1 en zijn vrouw ontvingen al een aantal jaren zorgtoeslag. De hoogte van die toeslag was gebaseerd op het inkomen van meneer Berger. Mevrouw Berger had geen eigen inkomen. In november 2011 overleed mevrouw Berger. Het inkomen 2011 van meneer Berger was in mei 2012 al definitief vastgesteld. Hij had volgens de Awir2 uiterlijk 31 december 2012 de definitieve toekenning zorgtoeslag 2011 moeten ontvangen. Ondanks zijn herhaalde telefonische verzoeken daartoe, had hij in mei 2014 nog steeds geen definitieve toekenning. Dankzij een interventie van de Nationale ombudsman ontving hij de definitieve beschikking uiteindelijk in juli 2014.

Gefingeerde naam

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

onderzoek uit eigen beweging naar de overschrijding van de beslistermijn van definitieve toekenning van toeslagaanvragen. Verzoeker heeft over 2011 nog geen definitieve aanslag zorgstoeslag ontvangen, wel de voorschotten.

Oordeel:
Gegrond