2014/152 Gemeente Wageningen berekent aflossing op basis van standaardpercentage in plaats van beslagvrije voet

Rapportnummer
2014/152
Rapport

Mevrouw moest een deel van haar WWB-uitkering terugbetalen aan de gemeente. De gemeente verrekende de terugvordering met de lopende uitkering door maandelijks een bedrag op die uitkering in te houden. De hoogte van dat maandelijkse bedrag stelde de gemeente vast door aan de hand van een standaardpercentage van de uitkering de aflossingscapaciteit te bepalen.

Mevrouw klaagde erover dat zij in de financiële problemen kwam doordat het maandelijkse bedrag dat de gemeente inhield te hoog was. Mevrouw liet haar aflossingscapaciteit opnieuw berekenen door een gemachtigde. De gemachtigde berekende de beslagvrije voet conform de wettelijke regels en hieruit volgde dat de gemeente, door een standaardpercentage te hanteren, gedurende een lange periode de aflossingscapaciteit te hoog had vastgesteld.

De gemeente reageerde niet op de signalen van de gemachtigde en bleef het standaardpercentage hanteren voor de berekening van de maandelijkse aflossingscapaciteit. De Nationale ombudsman stelde een onderzoek in en vroeg de gemeente waarom zij geen rekening hield met de beslagvrije voet, waar mevrouw recht op had. De gemeente erkende dat in het geval van mevrouw het hanteren van een standaardpercentage tot een te hoge maandelijkse inhouding leidde. De gemeente zorgde voor een herberekening van de aflossingscapaciteit en stortte de teveel ingehouden uitkering aan mevrouw terug. De gemeente gaf verder aan voortaan uit te gaan van de beslagvrije voet voor het bepalen van de aflossingscapaciteit.

De Nationale ombudsman vond de klacht van mevrouw en haar gemachtigde terecht, omdat de gemeente had gekozen voor een makkelijke wijze om de aflossingscapaciteit te berekenen door een standaardpercentage te hanteren en hierbij geen rekening te houden met het recht van mevrouw op behoud van de beslagvrije voet. De gemeente had hiermee gehandeld in strijd met het redelijkheidsvereiste.

De Nationale ombudsman nam er met instemming kennis van dat de gemeente in de zaak van mevrouw zorgde voor een correctie met terugwerkende kracht; maar ook dat de gemeente in toekomstige gevallen de beslagvrije voet zou gaan respecteren.

Instantie: Gemeente Wageningen

Klacht:

in financiële problemen geraakt doordat het maandelijkse bedrag dat de gemeente (terugbetaling gedeelte WWB uitkering) inhield te hoog was

Oordeel:
Gegrond