2014/021: Tijdelijke werknemer met rugproblemen klaagt over deskundigenoordeel UWV

Rapportnummer
2014/021
Rapport

Verzoeker vroeg bij het UWV een deskundigenoordeel aan omdat hij, anders dan de bedrijfsarts, vond dat hij nog niet zijn werk kon hervatten, dit wegens rugklachten. Hij werd gezien door een verzekeringsarts van het UWV en klaagde naderhand over dit contact. Zo gaf hij aan dat het spreekuur maar zo'n vier minuten had geduurd, dat het lichamelijk onderzoek ook niets had voorgesteld en dat verder niets was besproken met hem. Ook was geen informatie opgevraagd bij behandelend artsen.

De Nationale ombudsman stelde vast dat het spreekuurcontact, gezien de stukken waarover hij beschikte, zeker langer zal hebben geduurd hebben dan vier minuten. Blijkbaar voelde verzoeker zich tijdens het gesprek onvoldoende gehoord en heeft dat ertoe geleid dat hij een klacht heeft ingediend. Een dergelijke persoonlijke beleving van het spreekuurcontact laat zich moeilijk onderzoeken. Feit blijft dat de duur van het onderzoek door de verzekeringsarts aan de professionele standaarden heeft voldaan.

Verder bleek dat de verzekeringsarts overleg heeft gepleegd met de bedrijfsarts. Deze heeft haar ook nadere informatie toegestuurd. Daarnaast beschikte ze over een doorverwijzing van de huisarts die blijkbaar door de heer K. was meegebracht naar het spreekuur. Hieruit blijkt dat de huisarts verzoeker op 31 oktober 2012 had doorverwezen naar een therapeut in verband met lage rugklachten. De verzekeringsarts heeft zelf geen contact gehad met de huisarts. De verzekeringsarts heeft zich bij het geven van een oordeel derhalve gebaseerd op haar eigen onderzoek en indrukken, informatie van de heer K. zelf en van de bedrijfsarts. Daarnaast had zij informatie over de werkzaamheden die de heer K. verrichtte en beschikte zij over de diagnose van de huisarts.

De verzekeringsarts was, gezien het voorgaande, van mening dat nader overleg met de huisarts niet nodig was. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman heeft zij, door zo te handelen, niet in strijd met de voor haar geldende professionele normen gehandeld.

De gedraging is behoorlijk.

Professionaliteit.

Klachtbehandeling.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

wijze waarop het deskundigenoordeel voor verzoeker tot stand is gebracht.

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoekers gemachtigde, die namens verzoeker een klacht indiende bij het UWV, klaagt over de behandeling van deze klacht door het UWV, in het bijzonder over de telefonische contacten tussen haar en het UWV.

Oordeel:
Gegrond