2013/142: Ivoriaanse man wordt bij re-integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie

Rapportnummer
2013/142
Rapport

Verzoeker, in het bezit van Ivoriaanse nationaliteit, had zich ziek gemeld voor zijn werk en ontving een ziektewetuitkering van het UWV. Hij was op dat moment in afwachting van een beslissing op zijn verblijfsaanvraag. Het UWV verwees hem naar een re-integratiebureau, dat verder onderzoek zou doen naar zijn arbeidsmogelijkheden. Bij een vervolgafspraak met het re-integratiebureau werd verzoeker opgepakt door de vreemdelingenpolitie.

Verzoeker klaagt over dit voorval. Hij had het gevoel onder valse voorwendselen naar het kantoor te zijn gelokt om hem in een val te laten lopen.

Het UWV heeft nagelaten om te checken of verzoeker toestemming had om in Nederland te werken voordat hij voor arbeidsbemiddeling werd doorgestuurd naar het re-integratiebedrijf. Er ontbreken goede afspraken voor het geval het re-integratiebedrijf twijfel heeft over iemands beschikbaarheid voor werk. Er blijkt niets van een bewust opgezette val door het re-integratiebedrijf. Het is begrijpelijk dat verzoeker dit incident als bijzonder verwarrend en onaangenaam heeft ervaren. Verzoekers vertrouwen in instanties heeft hiermee een flinke deuk opgelopen. Dat is onwenselijk en betreurenswaardig.

De Nationale ombudsman vindt het van belang dat het UWV de regie houdt hoe er wordt omgegaan met de controle op de verblijfsstatus van vreemdelingen en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over de aanpak hiervan. Het UWV dient als verantwoordelijke instantie de regie te houden waarbij het oog heeft voor een behoorlijke omgang met de burger.

Klacht gegrond op punt vereiste van een goede organisatie

Aanbeveling aan UWV: maak afspraak met re-integratiebureaus over controle van de verblijfsstatus van vreemdelingen en de toets of iemand mag werken.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

ondanks verzoekers mededeling dat het hem in afwachting van een beslissing op zijn verblijfsvergunning niet was toegestaan om te werken, hem verzocht op 19 oktober 2012 langs te komen vanwege werkaanbod en hem op laten wachten door de vreemdelingenpolitie, die hem heeft meegenomen naar het politiebureau

Oordeel:
Gegrond