2013/128: UWV verrekende uitkering met openstaande schuld, zonder oog voor beslagvrije voet

Rapportnummer
2013/128
Rapport

Verzoeker ontvangt van het UWV een ZW-uitkering waarop, vanaf november 2012, beslag wordt gelegd. De heer B. wordt dan gemeld dat het UWV per maand € 298,25 op zijn uitkering zal gaan inhouden. Als de heer B. het hiermee niet eens is kan hij bezwaar maken; ook kan hij bellen voor meer informatie. In de toelichting staat nog dat de heer B. een brief van het UWV heeft gekregen over zijn schuld en dat hij niet binnen zes weken heeft terugbetaald en ook geen betalingsvoorstel heeft gedaan. Daarom bepaalt het UWV nu hoeveel hij moet gaan betalen. Verzoeker klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat het UWV zijn uitkering heeft verrekend met zijn openstaande schuld bij het UWV, zonder de toepasselijke beslagvrije voet te respecteren. Daarnaast is verzoeker het er niet mee eens dat het UWV de ingehouden uitkering niet aan hem heeft terugbetaald, nadat door het UWV was vastgesteld dat er geen aflossingscapaciteit was.

Wie schulden heeft zal die moeten terugbetalen, zo stelt de Nationale ombudsman vast. Maar de bepalingen rond de beslagvrije voet zijn er niet voor niets. Begin 2012 heeft het UWV nog vastgesteld dat een beslagvrije voet van € 841,94 van toepassing was op de heer B. Maar in november 2012 begint het UWV opeens met inhoudingen op de ZW-uitkering van bijna € 300 per maand. En dat op een netto uitkering van € 663. Een uitkering waarbij bovendien ook nog een toeslag zit, hetgeen erop wijst dat de heer B. op het sociaal minimum zit.

Het UWV had de heer B., voordat het tot inhoudingen overging, eerst in de gelegenheid moeten stellen om nadere informatie te verstrekken. Dan had het UWV meteen kunnen vaststellen dat de heer B. geen aflossingscapaciteit had en waren er geen bedragen ingehouden. Het UWV heeft dat blijkbaar nagelaten, dit terwijl bovendien ook meteen al wel duidelijk had kunnen zijn dat de heer B. geen ruimte had om te betalen.

De gedraging is niet behoorlijk; er is sprake van strijd met het vereiste van goede voorbereiding.

De Nationale ombudsman geeft het UWV in overweging om aan de heer B. de bedragen terug te betalen die in december 2012 en januari 2013 zijn ingehouden op zijn uitkering.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoekers uitkering verrekend met zijn openstaande schuld bij het UWV, zonder de toepasselijke beslagvrije voet te respecteren

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

de ingehouden uitkering niet aan verzoeker terugbetaald, nadat door het UWV was vastgesteld dat er geen aflossingscapaciteit was

Oordeel:
Gegrond