2013/056: Ondernemer klaagt dat RDW niet tijdig voldoende kennis heeft voor uitvoering nieuwe Wegenverkeerswet

Rapportnummer
2013/056
Rapport

Verzoeker is eigenaar van een bedrijf dat elektrische voertuigen bouwt. Voordat een dergelijk voertuig op de openbare weg mag, dient deze te voldoen aan de wet- en regelgeving voor elektrisch aangedreven voertuigen. De RDW verleent de goedkeuring. Per 1 april 2011 is de Wegenverkeerswet 1994 aangepast en gelden strengere veiligheidseisen voor elektrisch aangedreven en hybride elektrische voertuigen. Verzoeker liet een 100% elektrisch aangedreven voertuig door de RDW keuren, maar de keuring moest afgebroken worden vanwege het ontbreken van de benodigde gereedschappen en knowhow bij de RDW conform de nieuwe wettelijke regeling. Verzoeker had meerdere malen met de RDW gecommuniceerd over een vervolg van de afgebroken keuring. Ruim twee maanden na de afgebroken keuring kon het voertuig definitief gekeurd worden en is uiteindelijk ruim vier maanden na de aanvraag het voertuig goedgekeurd.

Verzoeker klaagt erover dat de RDW niet tijdig over de benodigde knowhow, meetapparatuur en capaciteit beschikte bij de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Daarnaast klaagt verzoeker erover dat de RDW zich niet voortvarend heeft opgesteld om zo snel mogelijk de afgebroken keuring alsnog te laten plaatsvinden.

De Nationale ombudsman toetst de onderzochte gedraging aan het vereiste van goede organisatie en het vereiste van voortvarendheid. De Nationale ombudsman oordeelt dat het niet zo kan zijn dat de overheid van burgers of bedrijven verwacht dat zij op een bepaald tijdstip voldoen aan nieuwe wettelijke eisen, terwijl de overheid zelf niet tijdig op die nieuwe eisen is ingesteld. Daarnaast vindt de Nationale ombudsman dat de RDW gezien de belangen van verzoeker voortvarend naar een oplossing had moeten zoeken. De klacht over de onderzochte gedraging is gegrond wegens strijd met het vereiste van goede organisatie en het vereiste van voortvarendheid.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht:

niet tijdig beschikking gehad over de benodigde knowhow, meetapparatuur en capaciteit bij de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving, het VN/ECE-reglement nr. 100, per 1 april 2011, waardoor verzoeker een voertuig niet al in juni volledig door de RDW kon laten keuren.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht:

zich niet voortvarend opgesteld om zo snel mogelijk de keuring alsnog te laten plaatsvinden, waardoor verzoeker diverse orders is misgelopen.

Oordeel:
Gegrond