Meldpunt toegang tot schuldhulpverlening voor zzp'ers

Op deze pagina

  Vrouw werkt met laptop en documenten

  Door de coronacrisis zijn veel zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) in problematische schulden terechtgekomen of staan op 'omvallen'. De Nationale ombudsman opent voor hen een meldpunt en begint een onderzoek.

  Voor schuldhulp kunnen zzp'ers aankloppen bij de gemeente. Deze is wettelijk verplicht om ook aan hen schuldhulp aan te bieden. Maar gebeurt dat ook echt? En hoe moeilijk is het voor zzp'ers om die hulp te krijgen? De Nationale ombudsman is daarom een onderzoek gestart naar de ervaringen van zzp'ers.

  Meldpunt voor zzp'ers

  (Dit meldpunt is inmiddels gesloten). Als u vragen hebt of schuldhulp nodig hebt, helpen wij u zo goed mogelijk op weg.

  Wat gaat de ombudsman doen met uw meldingen?

  In het laatste kwartaal van 2021 gaat de ombudsman alle meldingen én andere bevindingen bundelen in een rapport. Daarin gaat hij conclusies trekken en eventueel aanbevelingen doen aan gemeenten. De ombudsman zal dit rapport in het eerste kwartaal van 2022 publiceren.

  Eerder onderzoek Nationale ombudsman

  Uit eerdere onderzoeken van de ombudsman (onder andere 'Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening' uit 2018) bleek dat een deel van de gemeenten geen schuldhulp bood aan zelfstandigen. De ombudsman heeft de gemeenten toen aanbevolen om de toegang breder en laagdrempeliger te maken.

  Nu wil hij onderzoeken of zzp'ers inmiddels wél ruimhartig toegang krijgen tot de schuldhulpverlening.

  In 2018 heeft de ombudsman vier uitgangspunten geformuleerd:

  • Gemeenten moeten burgers ruimhartig toelaten. In de toegangsprocedure mogen geen onnodige drempels zitten (bijv. ingewikkelde formulieren, verplicht bijwonen van workshops of andere formaliteiten);
  • Iedereen die zich aanmeldt, moet de gelegenheid krijgen om in een persoonlijk gesprek zijn situatie toe te lichten;
  • Gemeenten moeten bij de beoordeling van iedere individuele aanmelding de persoonlijke omstandigheden mee laten wegen;
  • Het schriftelijke besluit over het al dan niet toelaten tot de schuldhulpverlening moet duidelijk zijn en eventueel mondeling worden toegelicht.