2012/062: Man klaagt dat politie aangifte van oplichting niet wil opnemen door vermoeden civiele kwestie

Rapportnummer
2012/062
Rapport

Verzoeker probeerde twee keer aangifte te doen van oplichting door een kennis. Beide keren kreeg verzoeker van de politie te horen dat het doen van aangifte niet mogelijk was omdat het om een civiele kwestie zou gaan.

Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde politieambtenaar van het regionale politiekorps Utrecht tot twee keer toe heeft geweigerd zijn aangifte op te nemen.

Een aangifte moet worden opgenomen, tenzij al op voorhand zonder enig verder onderzoek en zonder de minste twijfel kan worden vastgesteld dat de gedraging of gebeurtenis die ter kennis van de politie wordt gebracht niet te kwalificeren is als een strafbaar feit. Het standpunt van de politie dat het om een civielrechtelijk conflict zou gaan, ontslaat naar het oordeel van de Nationale ombudsman een politieambtenaar in beginsel niet van het voldoen aan de plicht om een aangifte op te nemen.

Beginsel van fair play; klacht is gegrond.

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht:

tot twee keer toe heeft geweigerd verzoekers aangifte op te nemen

Oordeel:
Gegrond