2012/030: Veteranen klagen over stressvolle keuringslocatie voor Militair Invaliditeitspensioen

Rapportnummer
2012/030
Rapport

Indien (ex-)militairen als gevolg van hun werk als militair geestelijk of lichamelijk letsel hebben opgelopen kunnen zij een aanvraag doen voor een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). De (her)keuring voor een MIP vindt, ongeacht de woonplaats van de aanvrager, plaats op een keuringslocatie in Hoog Catharijne (nabij Utrecht CS). Veel aanvragers van een MIP zijn veteraan en hebben geestelijk of lichamelijk letsel opgelopen tijdens hun uitzending. Verzoeker is veteraan en krijgt vanwege een Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) een MIP van 40%. Verzoeker woont in de provincie Groningen. Verzoeker zegt dat hij als gevolg van de keuring voor het MIP in Hoog Catharijne veel psychische hinder heeft ondervonden en extra medicatie moet slikken vanwege de drukke situatie in Hoog Catharijne en op Utrecht CS. Meer veteranen zeggen problemen te hebben met de keuringslocatie. De minister van Defensie zegt vrijwel geen klachten over de keuringslocatie te krijgen. Daarbij wijst de minister er op dat de huidige keuringslocatie centraal is gelegen en goed per auto en openbaar vervoer bereikbaar is. Bovendien is, zo zegt de minister, op die locatie de veiligheid van de keuringsartsen gewaarborgd en kunnen veteranen verzoeken om op een andere locatie te worden gekeurd.

Verzoeker klaagt er over dat:

Veteranen voor (her)keuringen voor een Militair Invaliditeitspensioen naar een locatie in Hoog Catharijne, Utrecht moeten komen. Dit terwijl dit voor sommige veteranen, zoals verzoeker, met een Post Traumatische Stress Stoornis moeilijk of zelfs ondoenlijk is omdat deze locatie erg druk is, wat bij hen erge gevoelens van stress kan oproepen.

Een keuringslocatie die makkelijk te bereiken is met zowel de auto als met openbaar vervoer is van groot belang. Tevens ziet de Nationale ombudsman in dat de veiligheid van de keuringsmedewerkers ook waarborging verdient. Daarnaast mag het niet belastend zijn voor mensen met psychische problemen, als gevolg van het werk als militair, om naar een keuring voor een MIP te gaan. De Nationale ombudsman heeft de overtuiging dat er een groep (ex-)militairen is met bijvoorbeeld PTSS die problemen heeft met drukte bij de keuringlocatie in Hoog Catharijne. In dit soort gevallen mag van de overheid worden verwacht dat zij maatwerk levert. Dat houdt in dat aan betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden voor een andere locatie, indien de locatie op Hoog Catharijne vanwege bijvoorbeeld psychische problematiek een probleem voor hen is. Wanneer veteranen aangeven dat zij liever op een andere locatie gekeurd willen worden, weegt de minister per geval af of naar een andere locatie wordt uitgeweken. Veel veteranen zijn echter niet op de hoogte van het feit dat zij om een andere keuringslocatie kunnen verzoeken. De informatieverstrekking schiet hierin te kort. Hierdoor wordt in de praktijk niet steeds maatwerk geleverd, hoewel de mogelijkheid en de bereidheid er wel is.

Maatwerk

De Nationale ombudsman beveelt de minister van Defensie aan in de uitnodigingen voor het uitvoeren van een (her)keuring te vermelden dat, indien de locatie in Hoog Catharijne belastend is voor een veteraan, gemotiveerd om een andere keuringslocatie kan worden verzocht.

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

veteranen moeten voor (her)keuringen voor een Militair Invaliditeitspensioen naar een locatie in Utrecht (Hoog Catharijne) komen, terwijl dit voor sommige veteranen, zoals verzoeker, met een Post Traumatische Stress Stoornis moeilijk of zelfs ondoenlijk is omdat deze locatie erg druk is, wat bij hen erge gevoelens van stress kan oproepen

Oordeel:
Gegrond