2010/194

Rapportnummer
2010/194
Rapport

Verzoekers werden verhoord door de vreemdelingenpolitie en de IND in verband met de verblijfsaanvraag van verzoeker van Turkse nationaliteit, voor verblijf bij zijn Portugese partner. Dit gebeurde in het kader van "de aanpak fraude derdelanders en hun EU-partners".

Zij klaagden over de wijze waarop dit verhoor plaatsvond.

Verzoekers verwachtten samen een kind. Tijdens het verhoor van verzoekster werd zij met nieuwe informatie over het verleden van haar partner geconfronteerd. Daarop had zij emotioneel gereageerd. Daarna hadden de ambtenaren aangedrongen op een besluit of zij nu wel of niet door wilde gaan met de relatie. Hiermee hadden zij onvoldoende oog gehad voor de toestand waarin verzoekster verkeerde. Beter hadden zij er aan gedaan het verhoor te beëindigen en verzoekster bedenktijd te geven.

Strijd met het vereiste van professionaliteit.

Verder klaagde ook verzoeker over de wijze waarop zijn verhoor plaatsvond en klaagde verzoekster over het huisbezoek dat de politie een paar dagen later aflegde

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Tijdens verhoor onder psychische druk laten verklaren dat relatie met partner niet op waarheid berustte; tijdens verhoor negatief bejegend. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie Haaglanden

Klacht: Tijdens verhoor onder psychische druk laten verklaren dat relatie met partner niet op waarheid berustte; tijdens verhoor negatief bejegend; wijze van optreden tijdens huisbezoek in huis van vriendin. Oordeel:
Gegrond