2006/258

Rapport

Verzoekster huurde een woning en had een huurachterstand. In verband met die huurachterstand ontbond de kantonrechter de huurovereenkomst tussen verzoekster en de huiseigenaar. Zij moest uit het pand vertrekken. Als zij dit niet uit eigen beweging deed, mocht de huiseigenaar haar met behulp van de sterke arm een handje helpen. In opdracht van de huiseigenaar ontruimde de deurwaarder de door verzoekster gehuurde woning. De deurwaarder stuurde verzoekster een rekening van nog verschuldigde betalingen door verzoekster toe aan haar werkgever.

Verzoekster klaagt erover dat de gerechtsdeurwaarder haar in antwoord op haar brieven met daarin verzoeken om uitleg omtrent de afrekening van haar betalingsachterstand, geen of onvoldoende begrijpelijke informatie heeft verstrekt.

No stelde vast dat de deurwaarder in zijn beantwoording van de brieven van verzoekster meerdere verklaringen heeft gegeven voor de betalingsachterstand van verzoekster en daarmee onjuiste en onbegrijpelijke informatie heeft verstrekt.

No heeft getoetst aan het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking. De deurwaarder heeft gehandeld in strijd met dit vereiste. De NO acht de klacht gegrond.

De deurwaarder wordt in overweging gegeven om alsnog een bedrag aan verzoekster uit te betalen als vast komt te staan dat zijn berekeningen van de achterstallige betalingen niet juist zijn.

No heeft ambtshalve onderzoek ingesteld naar het toepassen van het vereiste van hoor en wederhoor nadat verzoekster de deurwaarder een klachtbrief heeft geschreven.

Tijdens het onderzoek is komen vast te staan dat de deurwaarder verzoekster of haar gemachtigde tijdens de klachtbehandeling niet in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord. Als reden hiervoor gaf de deurwaarder aan dat verzoekster te kennen had gegeven geen behoefte te hebben aan enig contact. Verzoekster gaf aan dat dit niet waar was. De No achtte de lezing van verzoekster aannemelijk. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.

Verder Verzoekster klaagt er verder over dat de deurwaarder haar klachtbrief niet heeft beantwoord.

Instantie: Deurwaarderskantoor Weltevrede & Hennink B.V.

Klacht: Naar aanleiding van vier brieven van verzoekster geen of onvoldoende begrijpelijke informatie verstrekt; bij brief van 15 februari niet verzoeksters klachtbrief beantwoord. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Deurwaarderskantoor Weltevrede & Hennink B.V.

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop verzoeksters klachtbrief van 11 januari is afgehandeld. Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2006/258