2006/390: Onderzoek naar uitvoering vaststellingsovereenkomst door Ministerie van Defensie

Onderzoek

De heer Spijkers, een voormalig maatschappelijk werker van het Ministerie van Defensie, was klokkenluider in de kwestie van de ongelukken met de AP-23 landmijn in 1983 en 1984. De heer Spijkers en het Ministerie van Defensie belandden vervolgens in een langdurig conflict. In november 2002 is, mede naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman, een ‘vaststellingsovereenkomst’ ondertekend door beide partijen. De overeenkomst had tot doel het conflict op te lossen. Drie jaar na ondertekening van deze overeenkomst bleek uit kamervragen en berichten in de media dat er nog steeds problemen waren tussen de heer Spijkers en het ministerie.

Nadat een bemiddeling door de Nationale ombudsman zonder resultaat bleef, is de ombudsman een schriftelijk onderzoek gestart naar de manier waarop het Ministerie van Defensie uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Rapportnummer
2006/390