Defensie voldoet niet aan zorgplicht bij Bosnië-veteraan

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  zieke veteraan

  Defensie heeft een veteraan onvoldoende begeleid na zijn ziekmelding. Hij heeft geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend gekregen en is ook niet in het kader van zijn re-integratie begeleid. Hierdoor is hij in grote problemen beland. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen vindt de klachten van de veteraan gegrond.

  De minister heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van hun inzet zorg nodig hebben. Hierin is Defensie tekort geschoten. Hij doet de minister van Defensie de aanbeveling met de veteraan in gesprek te gaan om te kijken hoe het vertrouwen kan worden hersteld.

  De veteraan werkt sinds 1998 bij de Koninklijke Landmacht. Na missie naar Kosovo en Bosnië meldt hij zich eind 2006 ziek. Op 1 januari 2007 loopt zijn dienstverband af, maar hij krijgt aanvankelijk zijn loon in verband met zijn ziekte niet doorbetaald. Pas na een bezwaarprocedure komt dit alsnog goed. Zijn psychische klachten houden aan: hij is depressief en heeft suïcidale gedachten. Daarom vraagt hij zelf in 2009 een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) aan. De aanvraag wordt afgewezen, omdat zijn klachten geen verband zouden houden met de uitvoering van zijn militaire dienst. Hij gaat in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Eind 2014 klopt de veteraan aan bij de Veteranen-ombudsman. Hij zit op dat moment in grote financiële nood.

  Ga met veteraan in gesprek

  De Veteranenombudsman is van oordeel dat de veteraan na het einde van zijn contract niet de steun heeft gekregen die hij als veteraan van zijn voormalig werkgever had mogen verwachten. De minister heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van hun inzet zorg nodig hebben. Onder die zorgplicht wordt in ieder geval ook verstaan het verstrekken van informatie over én het verlenen van hulp bij het aanvragen van een uitkering. Ook het actief begeleiden naar een passende baan binnen of buiten Defensie hoort bij de zorgplicht. Van Zutphen: "Defensie moet voldoen aan de zorgplicht, ook als op dat moment wordt betwist of de zorg die de veteraan nodig heeft een gevolg is van zijn inzet als militair. Defensie heeft die zorg niet gegeven."

  Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid als dat nodig is maatwerk verleent en afwijkt van algemeen beleid of voorschriften. Hierin is Defensie tekort geschoten. De Veteranenombudsman doet de minister van Defensie de aanbeveling met de veteraan in gesprek te gaan om te kijken hoe het vertrouwen kan worden hersteld.