Tussenoplossing voor hiaat in wetgeving

Resultaat door aandringen Veteranenombudsman: oplossing voor emigrerende veteranen met MIP

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Oudere, gepensioneerde man zit op een grasveld

  Al sinds 2017 vraagt de Veteranenombudsman met klem aandacht voor veteranen met een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) die willen emigreren naar een ander EU- of verdragsland. Zij kunnen dan hun Nederlandse ziektekostenverzekering niet behouden. Doordat het al jaren duurt om deze situatie structureel op te lossen, heeft de minister van Defensie nu voor een maatwerkoplossing gekozen en besloten zelf een voorziening te treffen.

  Veteranen die naar een ander land in de EU of een verdragsland willen verhuizen en hun Nederlandse ziektekostenverzekering willen behouden, moeten een wettelijke uitkering of pensioen uit Nederland ontvangen. Wanneer de veteraan een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WAO of WIA ontvangt, levert dit geen problemen op. Maar veteranen die alleen een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen, vallen al jaren buiten de boot. Zij kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

  Aanhoudende brieven

  De Veteranenombudsman dringt al jaren aan op een oplossing. Al in 2018 liet de minister weten de mening van de ombudsman te delen en voorbereidingen voor een oplossing in gang te zetten. Daarna bleef de situatie echter ongewijzigd. Ook in 2020, 2021 en in zijn laatste brief van 9 maart 2022 bleef de Veteranenombudsman aandringen op een oplossing. Als reactie op de brief van 9 maart 2022, heeft de minister van Defensie nu laten weten een tussenoplossing te regelen voor deze groep veteranen. De Veteranenombudsman is blij met dit resultaat.

  Tijdelijke oplossing

  Om de problemen structureel op te lossen, moet het MIP als uitzondering toegevoegd worden aan een Europese Verordening betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Hierdoor valt het MIP onder het stelsel van Nederlandse wettelijke pensioenen of uitkeringen. Dit proces duurt lang. Daarom kiest de minister nu voor een maatwerkoplossing door zelf een voorziening te treffen. Vanaf nu zal iedere veteraan die een verzoek doet, behandeld worden alsof het MIP al wél onder de hierboven genoemde verordening valt.

  Bijlagen

  9 maart 2022: Brief Nationale ombudsman aan staatssecretaris over emigrerende veteranen met MIP (pdf, 27.48 kB)
  2 februari 2023: Reactiebrief minister Defensie op brief Nationale ombudsman (pdf, 58.95 kB)